Centrum kompetencji windykacyjnych

programujemy skuteczność

szkolenia i warsztaty

Wybierz interesujący Cię zakres kompetencji:
Telewindykacja

Warsztaty oparte na metodologii FLOW GAME CENTER – efektywne podnoszenie kompetencji negocjatorów telefonicznych.

Windykacja terenowa

Programy szkoleń dostosowane do osób prowadzących działania w terenie i spotykających się osobiście z dłużnikami. Warsztaty oparte na metodologii FLOW GAME CENTER

Aspekty prawne

Szkolenia obejmują swoim zakresem postępowanie sądowe, egzekucję komorniczą, upadłości oraz wszystkie inne działania zmierzające do zaspokojenia wierzycieli

Szkolenia menadżerskie i trenerskie

Szkolenia przeznaczone dla leaderów, kierowników i menadżerów zarządzających obszarami windykacji należności. Oparte na metodologii FLOW GAME CENTER

Realizujemy projekty doradcze, wdrożeniowe i konsultingowe. Poprawiamy efektywność procesów windykacyjnych, tworzymy wskaźniki efektywności czynności windykacyjnych KPI oraz wdrażamy standardy. Działamy również w standardzie Interim Management.

Metodologia
FLOW GAME CENTER

poznaj naszą metodologię realizacji warsztatów w oparciu o grywalizację
SPRAWDŹ JAK PROGRAMUJEMY SKUTECZNOŚĆ
 • Co to jest grywalizacja?

  Grywalizacja lub gamifikacja rozgościła się już na dobre m.in. w takich obszarach jak marketing, programy lojalnościowe, społeczne i rządowe. Przede wszystkim jednak sprawdza się wspaniale na szerokim polu edukacji, w szczególności podnoszenia kompetencji osób dorosłych.

  grywalizacja - mGra

  mGra – przykład grywalizacji mBanku

  Na czym polega idea grywalizacji?
  Wszystko sprowadza się do wykorzystywania mechanizmów znanych z gier po to by kształtować odpowiednie postawy, utrwalać umiejętności, modyfikować zachowania i przekonania, a w konsekwencji w sposób angażujący uczestników, osiągać określony cel. Możemy więc spotkać większość elementów dostępnych w grach, w tym system nagród, zdobywania wyższych poziomów i zwiększania poziomu zaawansowania. Mechanizmy te możemy już nawet odnaleźć w naszych rachunkach bankowych, gdzie poprzez grywalizację banki zachęcają nas do aktywniejszego korzystania ze swoich usług.

  Termin ten został stworzony przez Pawła Tkaczyka w publikacji „Grywalizacja. Jak zastosować mechanizmy gier w działaniach marketingowych” w 2012 roku. Od tego czasu stał się powszechny w opisach m.in. metodologii realizowania szkoleń oraz innych projektów, które mają za cel wpłynąć na określone zmiany uczestników. Synonimy grywalizacji, które możemy spotkać to gamifikacja i jej polski odpowiednik gryfikacja. Oba terminy funkcjonowały wcześniej niż grywalizacja.

  W oparciu o grywalizację swoje kursy budują wykładowcy amerykańskich uniwersytetów, na czele z Lee Sheldonem, który był pionierem w tej dyscyplinie w Indiana University. W Polsce Polskie Towarzystwo Badania Gier realizuje projekt badawczy na temat wprowadzania grywalizacji na gruncie szkolnictwa wyższego, we współpracy z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie.

  Najważniejszym mechanizmem, który przenoszony jest na grunt edukacyjny i szkoleniowy wprost z gier to przede wszystkim rywalizacja. Uczestnicy samodzielnie lub zespołowo rywalizują, zdobywając określone punkty i wyższe poziomy zaawansowania. Idea współzawodnictwa towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów i jest jednym z głównych motywatorów rozwoju. Pierwsze gry planszowe pochodziły ze starożytnej Mezopotamii. W naszym przypadku gry są katalizatorem efektywnego przyswojenia nowych kompetencji.

  Istotnym elementem grywalizacji jest uzyskanie efektu flow. Flow oznacza uczucie bycia całkowicie pochłoniętym przez wykonywane zadanie. Jest to ten moment, w którym przestajemy zauważać bodźce niezwiązane z naszym zadaniem i rzeczywistość poza zadaniem przestaje mieć znaczenie. Efekt ten został opisany przez Mihálya Csíkszentmihályi’ego wybitnego węgierskiego psychologa w jego najwybitniejszej publikacji „Przepływ”. Przepływ, czyli właśnie flow jest naszym znakiem firmowym i w naszej metodologii zwracamy uwagę na utrzymywanie oraz wspieranie tego efektu.

  Przyswajanie nowych umiejętności oraz podnoszenie posiadanych już kompetencji na wyższy poziom okazuje się być efektywniejsze w sytuacji, gdy świadomość uczestników projektu skupia się przede wszystkim na rozgrywce tworząc taktykę w drodze do zwycięstwa. Korzystanie w najlepszy możliwy sposób w toczącej się rozgrywce z umiejętności ćwiczonych na warsztatach pozwala uczestnikom osiągnąć sukces w grze.

  Elementy grywalizacji pozwalają każdemu uczestnikowi projektu szkoleniowego być aktywnym i angażują go w sposób, który nie byłby możliwy przy zachowaniu metodologii szkoleniowej opartej na wykładzie. Grywalizacja powoduje, że cel szkolenia realizowany jest efektywniej uaktywniając jednocześnie wspierające emocje.

  Dowiedz się jak realizujemy metodologię grywalizacji w naszych projektach.

  Co to jest grywalizacja?
  FLOW GAME CENTER
 • Grywalizacja na naszych warsztatach

  Nasze warsztaty realizujemy z wykorzystaniem metodologi grywalizacji, która polega na przemodelowaniu wybranych zagadnień w taki sposób, aby spełniały założenia gry stąd pomysł na nazwę – Flow Game Center. Uczestnicy warsztatów samodzielnie lub zespołowo uczestniczą w rozgrywce, w której aby zdobywać punkty lub wyższe poziomy zaawansowania muszą wykazać się umiejętnym zastosowaniem kompetencji kształtowanych w trakcie zajęć.

  FLOW GAME CENTER to metodologia realizacji warsztatów z wykorzystaniem grywalizacji oparta w najwyższym stopniu o wzbudzanie stanu flow.

  Stan flow uczestników jest możliwy przy jednoczesnym spełnieniu następujących warunków:
  1. Jasny, zrozumiały i zaakceptowany przez uczestników cel gry.
  2. Pewność, że uczestnicy są w stanie wykonać postawione przed nimi zadania.
  3. Reguły gry pozwalają na natychmiastową informację zwrotną do uczestników.

  4 najważniejsze elementy projektowanych gier

  ♠ Cel – osiągnięcie założonego poziomu określonej kompetencji;
  ♣ Reguły gry – zasady rywalizacji bazujące na określonych przeszkodach i wyzwaniach dla uczestników;
  ♥ Aktywizacja – gra ma za zadanie zaktywizować wszystkich uczestników warsztatów;
  ♦ Stan Flow – scenariusz gry ma na celu wzbudzać emocje, które będą napędzały motywację uczestników.

  Rozwiązania

  W zależności od przyjętego scenariusza realizacji szkoleń i warsztatów wykorzystujemy dwa rozwiązania:
  1. Gra wspierająca wytrenowanie określonej kompetencji:

  grywalizacja

  2. Gra wspierająca cały proces szkoleniowy trenująca grupę kompetencji:
  grywalizacja
  W tym przypadku realizowana jest jedna ogólna gra, a każde kolejne zagadnienie poszerza jej zakres.
  Zdobywanie nowej wiedzy i nowych umiejętności możliwe jest po osiągnięciu określonego zaawansowania i punktów doświadczenia w toczącej się rozgrywce. Uczestnicy rozgrywki rozwijają w ten sposób swoje kompetencje, które pozwalają im szybciej osiągnąć zamierzony rezultat.

  Metoda realizacji całych warsztatów w formie jednej gry wykorzystywana jest przede wszystkim w naszych projektach związanych z negocjacjami, perswazją i komunikacją z dłużnikami.

  Na szkoleniach z aspektów prawnych windykacji wykorzystujemy model pierwszy, gdzie gry realizowane są jako element szybkiego przyswojenia określonej wiedzy. Realizowane są niezależnie od siebie. Najczęściej też nie ma interakcji pomiędzy poszczególnymi grami. Kształtowane są wtedy też różne zespoły uczestników.

  Wszystkich zainteresowanych realizacją warsztatów z windykacji przy wykorzystaniu metodologii FLOW GAME CENTER zapraszamy do kontaktu.

  Grywalizacja na naszych warsztatach
  FLOW GAME CENTER
 • Grywalizacja jako element Follow-Up

  Działania Follow-Up to mechanizmy, które mają za zadanie podnieść efektywność naszych projektów poprzez angażowanie uczestników do zmiany dotychczasowych nawyków i przekonań, a przede wszystkim do aktywnego wykorzystywania umiejętności nabytych podczas zajęć.

  Nasze warsztaty to dopiero wstęp do kształtowania się kompetencji. Potrzebne są mechanizmy, które zadbają o odpowiednią motywację do dalszego realizowania zmiany po wyjściu z sali szkoleniowej. Posiadamy na to gotowe rozwiązania, które pozwalają utrzymać motywację i praktycznie ćwiczyć umiejętności aż do poziomu nieświadomej kompetencji.

  Idea grywalizacji nadaje się idealnie do realizacji działań typu follow-up. Uczestnicy zamieniają się w postacie w grze fabularnej i muszą wykonywać określone misje, aby wchodzić na wyższe poziomy zaawansowania. W zależności od indywidualnych ustaleń gra może trwać do 6 miesięcy od zakończenia warsztatów.

  Gra jest zbudowana w zgodzie z metodologią FLOW GAME CENTER i kładzie priorytetowy nacisk na trzy podstawowe elementy:
  1. Jasny i akceptowalny cel gry;
  2. Pewność uczestników, że posiadają wszelkie niezbędne zasoby, aby wykonać określone zadania;
  3. Reguły pozwalają na szybką informację zwrotną do uczestników gry.

  follow-up grywalizacja

  Cel gry oraz reguły są indywidualnie konstruowane dla każdego z zamkniętych projektów. Kładziemy nacisk na podniesienie kluczowych kompetencji do najwyższego, oczekiwanego poziomu. Scenariusze gier są opracowane wcześniej i następuje modyfikacja szczegółowych reguł.

  Wprowadzenie follow-up opartego na grywalizacji jest najlepszą metodą uzupełnienia ewaluacji projektu. Nasze wsparcie i utrzymanie motywacji wśród uczestników warsztatów pozwala szybciej uzyskać oczekiwane efekty. Cały mechanizm jednocześnie bazuje na uaktywnianiu wspierających emocji.

  Grywalizacja jako element Follow-Up
  FLOW GAME CENTER
 • FAQ Grywalizacji Q&A

  • Grywalizacja
  Expand All | Collapse All
  • 1. Czym wyróżnia się metodologia Flow Game Center?
    

   Tworząc nasze reguły gier kierujemy się uaktywnianiem i utrzymywaniem wśród uczestników warsztatów stanu flow.

   Mihály Csíkszentmihályi, amerykański psycholog węgierskiego pochodzenia, określił stan flow (w tłumaczeniu na polski – stan „przepływu, uskrzydlenia”), jako doświadczenie bycia maksymalnie zaangażowanym w wykonywane zajęcie.

   Zaangażowanie to można rozpoznać po tym, jak uczestnicy warsztatów nie zauważają bodźców zewnętrznych niezwiązanych z toczącą się rozgrywką. Najważniejszymi warunkami osiągnięcia flow są:

   1. Jasność i akceptowalność wyznaczonych celów,
   2. Poziom trudności pozwalający na osiągnięcie rezultatu,
   3. Mierzalne rezultaty w postaci możliwości uzyskania odpowiedniej i dynamicznej informacji zwrotnej.

    

  • 2. Czy wszystkie szkolenia i warsztaty CKW FLOW posiadają elementy grywalizacji?
    

   Tak, wszystkie przez nas realizowane projekty posiadają elementy grywalizacji.

   Warsztaty z negocjacji, perswazji, komunikacji z dłużnikami często są w całości realizowane jak jedna gra fabularna. Szkolenia z aspektów prawnych wzbogacane są o mniejsze gry w celu efektywniejszego przyswojenia nowej wiedzy i umiejętnego posługiwania się nią w praktyce. Postępowanie egzekucyjne może zamienić się w emocjonujący quiz a postępowanie upadłościowe w zespołowe puzzle.

  • 3. Czy gry i zabawy nie powodują, że zapominamy o merytorycznym podłożu projektów?
    

   Nie, nie powodują.

   Każde zagadnienie wprowadzane jest od podstaw. Poprzez nawiązanie do określonych źródeł, wyników badań i mechanizmów psychologii, socjologii, prawa a często również neurologii. Nasze doświadczenie zawodowe skonfrontowaliśmy z wynikami prac badaczy ludzkich zachowań i na tej podstawie stworzyliśmy najskuteczniejsze narzędzia i strategie w obszarze windykacji.

   Zrozumienie przez uczestników zasad funkcjonowania danego mechanizmu jest kluczowe. Dopiero na tej podstawie wprowadzamy reguły rozgrywki, które stają się zrozumiałe dla wszystkich uczestników warsztatów i jednocześnie pozwalają osiągnąć założony.

  • 4. Jak wygląda taka gra?
    

   Gry wyglądają bardzo różnie i są zależne od kilku warunków.

   Na dedykowanych warsztatach z negocjacji windykacyjnych możemy zaaranżować jedną grę fabularną, w której uczestnik wciela się w określoną postać i ma do wykonania szereg zadań. Uczestnicy tworzą np. klany, które rywalizują między sobą. Wygrywa ten klan, który posiada umiejętności na wyższym poziomie niż pozostałe i jednocześnie potrafi je w odpowiedni sposób wykorzystać. W całej rozgrywce liczy się umiejętność strategicznego planowania, współpraca z pozostałymi członkami klanu i odpowiednie wykorzystywanie nabywanych w trakcie warsztatów kompetencji.

   Często proponujemy też gry, które są pojedynczymi działaniami utrwalającymi wiedzę i pozwalającymi w praktyce przećwiczyć określone umiejętności. Pojedyncze gry mogą trwać od kilkunastu do kilkudziesięciu minut.

   Dobór scenariuszy zależy od konstrukcji samego warsztatu i celu, który mamy zamiar uzyskać.

  • 5. Kto wymyślił grywalizację na szkoleniach?
    

   Grywalizacja znana również pod nazwami gamifikacja i gryfikacja funkcjonuje w edukacji już od dłuższego czasu.

   Szkolenia, szczególnie z kompetencji miękkich, zawsze posiadały w swoim zakresie ćwiczenia pozwalające sprawdzić umiejętność zastosowania uczonych umiejętności. Okazuje się, że często ćwiczenia właśnie były najbardziej zapamiętanymi elementami całego szkolenia.

   Nauczanie przez grywalizację promują wykładowcy amerykańskich uniwersytetów, na czele z Lee Sheldonem z Indiana University, który jest pionierem tej dziedziny. Właśnie on uważany jest za twórcę dzisiejszych standardów grywalizacji.

   Powstają również szkoły niższego szczebla, w których nauka odbywa się z wykorzystaniem grywalizacji. Taką szkołą jest chociażby Playmaker School –  projekt założony przez fundację Melindę i Billa Gatesów.

   Należy również wspomnieć szkołę, w której edukacja opiera się w całości na grywalizacji - Quest to Learn, która powstała dzięki wsparciu Fundacji MacArthurów. Uczniowie podejmują tam wyzwania i wyruszają na misje, podczas których rozwiązują złożone problemy, zamiast tradycyjnego przesiadywania w salach lekcyjnych.

  Masz inne pytania?
  Skontaktuj się z nami.

  FAQ Grywalizacji Q&A
  FLOW GAME CENTER
Wróć

FLOW business process

USŁUGI DORADCZO-KONSULTINGOWE
 • Budowa i optymalizacja procesów windykacyjnych
  Projektowanie, wdrażanie i analiza procesów.

Szkolenia otwarte

Szkolenia i praktyczne warsztaty - bogate doświadczenie trenerów-praktyków pozwoli Ci odkryć
nowe narzędzia w skutecznym dochodzeniu należności!

NEGOCJACJE WINDYKACYJNE

INTENSYWNY WARSZTAT

2 dni 990 zł

netto
 • 10 - 11 września 2018
 • WARSZAWA
 • Język perswazji w windykacji
 • Zwroty wspierające i sabotujące
 • Aspekty prawne w ujęciu praktycznym
 • Wpływanie na stany emocjonalne dłużników
 • Zaawansowane strategie negocjacyjne oparte na kilkunastoletnim doświadczeniu windykacyjnym
 • Odpowiedzi na gry dłużników
 • lunch, materiały szkoleniowe i certyfikaty
sprawdź!

ASPEKTY PRAWNE WINDYKACJI

po nowelizacjach 2016/2017

2 dni 990 zł

netto
 • 21-22 maja 2018
 • WROCŁAW
 • Prawa wierzyciela i dłużnika
 • Katalog sankcji i praktyka stosowania
 • Aktualne regulacje prawne dotyczące ochrony danych
 • Postępowanie sądowe i egzekucyjne
 • Zmiany w prawie egzekucyjnym
 • Praktyczny warsztat - case studies, ćwiczenia...
 • lunch, materiały szkoleniowe i certyfikaty
sprawdź!

Skuteczna Egzekucja Komornicza

PO NOWELIZACJI PRZEPISÓW

1 dzień 790 zł

netto
 • 16 kwietnia 2018
 • WARSZAWA
 • Jakie zmiany czekają nas w nowych regulacjach dotyczących egzekucji komorniczej.
 • Jak ograniczyć koszty w egzekucji komorniczej.
 • Jakie uprawnienia ma komornik.
 • Jak wyglądają koszty i zaliczki na prowadzenie egzekucji.
 • Na co zwrócić uwagę aby egzekucja była skuteczna.
 • Egzekucja z majątku rolników w nowych realiach prawnych.
 • lunch, materiały szkoleniowe i certyfikaty
sprawdź!

Dlaczego my?

Centrum Kompetencji Windykacyjnych FLOW
Jesteśmy praktykami windykacji - już od 1997 roku!

Posiadamy wieloletnie doświadczenie i zawodową praktykę w obszarach windykacji wszelkich należności - gospodarcze, konsumenckie, masowe i wysokonominałowe.

Założyciel i zarządzający CKW Flow był pomysłodawcą i współtwórcą pierwszych w Polsce studiów podyplomowych z windykacji, a obecnie jest pomysłodawcą, współtwórcą i wykładowcą studiów podyplomowych z windykacji, realizowanych przy współpracy z Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej.

Współtworzyliśmy standardy, narzędzia oraz strategie w podmiotach z branży windykacyjnej oraz w działach windykacji bezpośrednio u wierzycieli.

W naszych projektach szkoleniowych i warsztatach korzystamy z metodologii FLOW GAME CENTER, która aktywizuje każdego uczestnika dostarczając mu wspierających emocji przy kształtowaniu nowych postaw i umiejętności

Nasze szkolenia to fuzja wieloletniej praktyki, mocnych podstaw merytorycznych i emocjonującej zabawy.

PROGRAMUJEMY SKUTECZNOŚĆ

 • 89% UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW

  uważa, że nasz projekty spełniły oczekiwania lub były powyżej oczekiwań

 • 82% UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW

  podkreśla, że sposób realizacji warsztatów mobilizuje do ciągłej aktywności i wprowadza wspierającą atmosferę pracy

 • 86% Uczestników warsztatów

  twierdzi, że nasze projekty realizowane są na solidnej podstawie merytorycznej

 • 94% uczestników warsztatów

  uważa, że nasze projekty są bardzo praktyczne, a umiejętności można wykorzystać natychmiast

Nasz zespół

CKW Flow realizuje projekty przy współpracy z doświadczonymi trenerami, windykatorami, radcami prawnymi i adwokatami.
Sprawdź kto programuje skuteczność:
Piotr Skopowski
Piotr Skopowski
CEO / Trener
Założyciel i zarządzający CKW Flow. Doświadczony wykładowca, coach i trener windykacji. Pomysłodawca pierwszych w Polsce studiów podyplomowych z windykacji należności. Wieloletni kierownik merytoryczny i wykładowca przedmiotów związanych z windykacją w Wyższych Szkołach Bankowych. Obecnie wykładowca Uniwersytetu SWPS w Warszawie i Wrocławiu. Z windykacją związany od 1997 roku.
Lidia Czarnecka
Lidia Czarnecka
Trener / Koordynator
Trener telewindykacji – praktykujący negocjator telefoniczny. Specjalizuje się w warsztatach z perswazji i gier dłużników. Wypracowała kilkadziesiąt sprawdzonych technik i skutecznych narzędzi w komunikacji z dłużnikiem. Certyfikowany Praktyk NLP. Koordynator projektów szkoleniowych.
Ewelina Miśko-Pawłowska
Ewelina Miśko-Pawłowska
Radca prawny / Trener
W latach 2003-2015 współpracowała ze spółką publiczną z branżywindykacyjnej, jako in-house lawyer prowadząc obsługę korporacyjną spółki. Od wielu lat świadczy pomoc prawną podmiotom gospodarczym, specjalizując się w dziedzinie prawa bankowego, gospodarczego oraz prawa zobowiązań, ze szczególnym uwzględnieniem sporów gospodarczych. Jako trener z zakresu tematyki prawnej przeprowadziła wiele szkoleń z dziedziny windykacji należności, procedury cywilnej oraz postępowania egzekucyjnego.
Natalia Dudek
Natalia Dudek
Trener
Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek prawo. Od 2009 roku prowadzi szkolenia wewnętrzne w międzynarodowych firmach windykacyjnych. W latach 2015-2017 zarządzała działem szkoleń i rozwoju w getBACK SA. Wykładowca prawnych aspektów windykacji na kierunku studiów podyplomowych z windykacji na Uniwersytecie Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej we Wrocławiu i w Warszawie.

Dwudniowe zaawansowane otwarte warsztaty z najnowszych odkryć perswazji dla negocjatorów windykacyjnych - sprawdzone narzędzia!

Wybrane Referencje

Wybrane referencje realizowanych projektów:

Napisz do nas

Masz pytania? Nie czekaj - wyślij do nas wiadomość teraz!