Doradztwo

 

Centrum Kompetencji Windykacyjnych Flow realizuje projekty doradcze i konsultingowe w następujących obszarach:

 

 • Zarządzanie ryzykiem kredytowym.
  Procedury, procesy i standardy związane z kredytem kupieckim.
 • Zabezpieczanie należności.
  Konstruowanie systemu zabezpieczeń kredytu kupieckiego, umowy i procedury.
 • Monitoring należności.
  Standardy i procedury kontroli kontrahentów, płynności finansowej i zarządzania należnościami.
 • Prewencja windykacyjna.
  Projektowanie systemu informowania o nadchodzących zobowiązaniach oraz kontrola terminowego realizowania płatności przez kontrahentów.
 • Windykacja polubowna.
  Działania zmierzające do polubownego, pozasądowego odzyskania należności. Standardy negocjacji, procedura windykacyjna.
 • Postępowania sądowe przeciwko dłużnikom.
  Standardy i procedury szybkiego i skutecznego prowadzenia postępowań sądowych przeciwko dłużnikom.
 • Egzekucja Komornicza.
  Konstruowanie procedury prowadzenia egzekucji komorniczych, współpraca z komornikiem.
 • Postępowania upadłościowe.
  Standardy związane z monitoringiem upadłości dłużników.

W powyższych zakresach prowadzimy działania audytorskie, wprowadzamy nowe standardy oraz realizujemy ewaluację wprowadzonych systemów.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z nami.
Nasza działalność konsultingowa ustalana jest indywidualnie dla każdego zainteresowanego klienta, wraz z indywidualnym zakresem prac.