Domyślny tytuł

Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

NEGOCJACJE WINDYKACYJNE – Intensywny Warsztat

Listopad 30 - Grudzień 1

Wydarzenie Nawigacja

negocjacje windykacyjneLokalizacja warsztatów: WARSZAWA
Warsztat jest połączeniem wszystkich naszych doświadczeń na polu negocjacji z dłużnikami. Przez ostatnie lata realizowaliśmy projekty szkoleniowe z tego obszaru dla różnych branż i środowisk, zarówno w relacjach z konsumentami (b2c), jak również w przestrzeni należności gospodarczych (b2b). Dwudniowy warsztat zawiera wszystkie najskuteczniejsze narzędzia negocjacyjne oparte na perswazji, które intensywnie ćwiczymy na gruncie norm prawnych regulujących proces dochodzenia należności.
Warsztat prowadzony jest bezpośrednio przez Piotra Skopowskiego – pomysłodawcę i CEO CKW Flow, czołowego w Polsce trenera windykacji.

UczNegocjacje Windykacyjneestnicy warsztatu dowiedzą się:
– jakie są zaawansowane narzędzia i strategie wpływania na procesy myślowe dłużników,
– jakie są najskuteczniejsze narzędzia i strategie negocjacji windykacyjnych,
– jak panować nad własnymi emocjami,
– w jaki sposób uspokajać emocje dłużników,
– które ze zwrotów należy uznać za sabotujące negocjacje,
– co zrobić, aby zminimalizować konfabulację i kłamstwa ze strony dłużników,
– jakie są gry i wymówki dłużników oraz jak na nie odpowiadać,
– jakie są sankcje związane z nieregulowaniem zobowiązań i jak je skutecznie komunikować.
– jak sprawić, aby dłużnik sam uznał, że należy spłacić należności,

Uczestnicy warsztatu nauczą się i przećwiczą zaawansowane narzędzia, techniki i strategie związane z negocjacjami i perswazją.
Wszystkie poruszane zagadnienia wynikają z prawie dwudziestoletniej praktyki windykacyjnej trenera i przedstawiane są na gruncie aktualnych norm i regulacji prawnych związanych z dochodzeniem należności.

TERMIN: 2 DNI – 30 listopada do 1 grudnia 2017, godz. 09:00 do 16:00

  1. Dlaczego dłużnicy unikają odpowiedzialności i zachowują się często nieracjonalnie?
   Analiza transakcyjna Erica Berne’a .
   Uczestnicy szkolenia poznają zagadnienia związane z teorią gier Erica Berne’a oraz dowiedzą się jak
   określone wypowiedzi wpływają na emocje rozmówców.
  2. A co zrobić jak dłużnik reaguje w sposób nerwowy, lub jak ja się zaczynam denerwować?
   Zarządzanie emocjami w kontakcie windykacyjnym.
   Emocje w zależności od ich rodzaju mogą wspomagać lub sabotować perswazję. Uczestnicy szkolenia
   dowiedzą się jak uspokajać emocje i jak emocje wpływają na podejmowanie decyzji.Warsztat definiujący typologię dłużników oraz definiujący najwłaściwsze kontrargumenty na wymówki i taktyki stosowane przez dłużników w trakcie negocjacji windykacyjnych.
   Ta część szkolenia zbudowana jest z warsztatu opartego na grach, ćwiczeniach i symulacjach negocjacji, a każdy z uczestników będzie miał okazję samodzielnie zweryfikować mechanizmy psychologiczne funkcjonujące na płaszczyźnie wierzyciel-dłużnik.
  3. Czy są jakieś zwroty, na które muszą zwracać szczególną uwagę?
   Zwroty perswazyjne, oraz zwroty, których należy unikać.
   Uczestnicy poznają i przećwiczą struktury lingwistyczne, które powodują określone procesy
   emocjonalne i myślowe u rozmówców. Zwrócą uwagę na to, które zwroty są pomocne, a które
   sabotują nasze działania.
  4. Dłużnicy często mają podobne taktyki, jak najlepiej odpowiadać na ich zagrania?
   Najczęstsze gry dłużników – jak na nie odpowiadać.
   Negocjatorzy wraz z trenerem wypracują zestaw najlepszych narzędzi negocjacyjnych,
   które będą odpowiedzią na gry dłużników. Zagadnienie to integruje wszystkie poznane
   wcześniej metody i tworzy na ich podstawie użyteczne strategie negocjacyjne.
  5. Jak powinny wyglądać rozmowy z dłużnikiem, aby można było stwierdzić, że
   utrzymują najwyższe możliwe standardy?
   Struktura rozmowy windykacyjnej.
   Panel, w którym poprzez ćwiczenia i symulacje, uczestnicy weryfikują nowe narzędzia i strategie oraz budują standardy negocjacyjne do wykorzystania w swoich rozmowach z dłużnikami.
  6. Jakie są struktury językowe, które dają najsilniejszy efekt perswazyjny?
   Perswazyjne struktury językowe.
   Uczestnicy szkolenia wspólnie zdefiniują najbardziej perswazyjne struktury lingwistyczne i przećwiczą
   w praktyce umiejętności posługiwania się nimi. Zagadnienie to podsumowuje wiedzę i kompetencje
   uczestników i systematyzuje nabyte już umiejętności negocjacyjne.
  7. Jak za pomocą kilku pytań zmienić przekonania dłużnika?
   Meta model języka.
   Zapoznanie się z takimi elementami meta modelu jak: usuwanie, generalizowanie i zniekształcanie.
   Meta model pomaga w zmianie przekonań, a umiejętność zmiany przekonań często bywa kluczem
   do porozumienia się z dłużnikiem.
  8. Dlaczego tak często wydaje mi się, że dłużnicy w ogóle mnie nie rozumieją?
   Systemy reprezentacji.
   Ujęcie systemów reprezentacji w zaawansowanej formie. Wypracowanie umiejętności budowania
   odpowiednich sugestii w oparciu o systemy oraz kalibrowania i rozszyfrowywania procesów
   myślowych i emocjonalnych dłużników.
  9. Jak porozmawiać z dłużnikiem, aby to on sam stwierdził, że współpraca z nami jest
   dla niego jedynym rozwiązaniem?
   Umysł świadomy – umysł nieświadomy.
   Uczestnicy dowiedzą się na czym polega mechanizm komunikacji z częścią nieświadomą umysłu
   dłużnika przy wykorzystaniu m.in.: zaprzeczeń, implikacji, presupozycji, łączników, kasowników,
   trybu warunkowego, cytatów, anegdot, metafor, maskowania itd….
  10. Czy dłużnik nie zauważy, że ja używam tych narzędzi perswazyjnych?
   Piętrzenie i maskowanie komunikatów perswazyjnych.
   Podsumowanie umiejętności stosowania implikacji, presupozycji, kasowników i pozostałych
   perswazyjnych struktur językowych wraz z wypracowaniem metody piętrzenia, która pozwala łatwiej
   oddziaływać na nieświadomą część umysłu odbiorcy komunikatów. Przećwiczenie najlepszych metod
   maskowania perswazji.
  11. Jakie są najważniejsze normy prawa cywilnego i karnego, które mogę wykorzystać w negocjacjach z dłużnikiem?
   Aspekty prawne windykacji w ujęciu praktycznym
   Omówimy w sposób praktyczny najważniejsze normy prawa cywilnego i karnego, które regulują proces dochodzenia należności lub wspomagają negocjacje z dłużnikami. Przećwiczymy w jaki sposób komunikować sankcje prawne.

piotrKoszt inwestycji: 990 zł + 23% VAT za 2 dni szkoleniowe
Koszt zawiera:
– uczestnictwo w dwudniowym szkoleniu
– materiały szkoleniowe
– catering
– lunch
– certyfikat ukończenia szkolenia.

 

 

 

Na zgłoszenia oczekuje

Anna Skopowska
email: a.skopowska@ckwflow.pl

lub pod nr telefonu 22 354 69 69

Zapraszamy do kontaktu!

Szczegóły

Start:
Listopad 30
Koniec:
Grudzień 1

Miejsce

Warszawa
Polska

Organizator

CKW Flow
Telefon:
22 354 69 69
Email:
kontakt@ckwflow.pl