Windykacja terenowa

windykacja terenowa

Wszystkim negocjatorom spotykającym się osobiście z dłużnikami proponujemy autorskie projekty szkoleniowe i coachingowe.

Nasze propozycje poprzedzone zostały kilkunastoma latami osobistej działalności w windykacji terenowej naszych trenerów oraz współpracą na tym polu z podmiotami bankowymi oraz firmami z branży windykacyjnej.

Każde szkolenie projektujemy indywidualnie zgodnie z potrzebami i zakresem kompetencji naszych klientów.

Projekty szkoleniowe dla obszaru windykacji terenowej łączą w sobie kompetencje z kilku płaszczyzn:
– komunikacja, negocjacje i perswazja werbalna,
– perswazja pozawerbalna,
– odczyt mikroekspresji twarzy i symptomów kłamstwa,
– aspekty prawne dochodzenia należności na drodze sądowej i egzekucyjnej,
– aspekty prawne związane z poszanowaniem miru domowego i ochroną danych osobowych oraz informacji wrażliwych.

Nasi trenerzy mają za sobą lata doświadczeń w windykacji terenowej, współpracując w tym zakresie z branżą bankową, ubezpieczeniową i farmaceutyczną.

Każde szkolenie zamknięte projektujemy na podstawie szczegółowej analizy potrzeb i specyfiki firmy klienta.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że realizacja zadań w terenie jest różna dla różnych branż i rodzajów należności.
Nasi terenerzy mają wieloletnie doświadczenie w pracy w terenie, m.in. dla form farmaceutycznych, banków i ubezpieczycieli.

1. SKUTECZNY NEGOCJATOR TERENOWY
poziom PRAKTYK

 • etap I
 • szkolenie 2-dniowe
 • uczestnicy początkujący i średnio-zaawansowani
 • aspekty prawne windykacji terenowej
 • techniki negocjacji osobistych
 • perswazja werbalna i pozawerbalna
 • podstawowe mechanizmy zarządzania emocjami w kontakcie osobistym
 • odpowiedzi na najczęstsze gry dłużników
 • podstawy czytania mikroekspresji twarzy i rozpoznawania symptmów kłamstwa
2. SKUTECZNY NEGOCJATOR TERENOWY
poziom MASTER

 • etap II
 • szkolenie 2-dniowe
 • uczestnicy z dużym doświadczeniem
 • budowa zaawansowanych struktur perswazyjnych
 • zaawansowane narzędzia negocjacji osobistych
 • wybrane elementy z odczytu mikroekspresji twarzy
 • zarządzanie emocjami swoimi oraz rozmówcy w kontaktach osobistych
 • oddziaływanie na nieświadomoą część umysłu dłużnika
3. ODCZYT MIKROEKSPRESJI I SYMPTOMÓW KŁAMSTWA

 • jedyne takie szkolenie w Polsce
 • niezastąpiona wiedza dla osób spotykających się osobiście z dłużnikami
 • szkolenie 1-dniowe
 • wpływ emocji na mowę ciała
 • systematyka mikroekspresji twarzy
 • komunikacja pozawerbalna
 • najczęstsze oznaki kłamstwa
 • ćwiczenia rozpoznawania emocji oraz symptmów kłamstwa

 

piotrKoszty szkolenia uzależnione są m.in. od miejsca szkolenia, ilości uczestników i terminów.
Posiadamy własne zaplecze szkoleniowe w postaci odpowiednio przygotowanej w sprzęt multimedialny sali, która mieście się w Warszawie przy ul. Grójeckiej 214.
Sala przewidziana jest maksymalnie na 14 osób.

Zapewniamy pełen catering wraz z lunchem serwowanym w sąsiadującej z nami restauracji.

Rekrutację realizuje podmiot:

 

Usługi Finansowe Skopowska Anna

tel. 690 049 403
email: a.skopowska@ckwflow.pl
Zapraszamy do kontaktu.

FB

Centrum Kompetencji Windykacyjnych FLOW
ul. Grójecka 214/81
02-387 Warszawa

tel. +48 22 354 69 69
email: kontakt@ckwflow.pl