Jak komunikować sankcje w rozmowach windykacyjnych?
rozmowa z dłużnikiem

Podczas rozmów windykacyjnych, osoba prowadząca windykację musi pamiętać o kilku kluczowych aspektach, które są zazwyczaj objaśniane podczas szkolenia z windykacji. Oto kilka z nich:

Zrozumienie prawa:

Podczas szkolenia z windykacji, jednym z kluczowych elementów jest nauka o przepisach regulujących, jakie sankcje mogą być nałożone na osoby, które zalegają z płatnościami. Windykator musi znać te przepisy, aby nie przekroczyć granic ustawowych i nie naruszyć praw dłużnika.

Jasność i precyzja:

Szkolenie z windykacji podkreśla, że wyjaśnianie sankcji powinno być jasne i precyzyjne. Dłużnik powinien rozumieć, jakie konsekwencje grożą za niespłacenie długu, takie jak odsetki za zwłokę, koszty sądowe, możliwość egzekucji komorniczej, czy wpis do rejestru dłużników.

Szacunek i empatia:

Szkolenie zawsze zawiera elementy dotyczące komunikacji interpersonalnej. Nawet jeśli rozmowa dotyczy niespłaconego długu, należy zawsze zachować szacunek i empatię wobec dłużnika.

Prawda i uczciwość:

Podczas szkolenia dużo czasu poświęca się na omówienie zasad etyki zawodowej. Nie należy zagrażać sankcjami, które nie mogą zostać nałożone, ani przekazywać nieprawdziwych informacji.

Dokumentacja:

Każda rozmowa z dłużnikiem powinna być odpowiednio udokumentowana. To jest ważne dla późniejszych odwołań do rozmów, a także może być potrzebne w przypadku ewentualnego postępowania sądowego.

Propozycja rozwiązania:

Zawsze podkreśla się też konieczność zaproponowania dłużnikowi różne opcje spłaty długu, takie jak ratalne spłacanie zaległości, czy możliwość negocjacji warunków umowy.

Pamiętaj, że windykacja długów może być stresującym procesem zarówno dla dłużnika, jak i windykatora. Dlatego ważne jest uczestnictwo w odpowiednich szkoleniach z windykacji, które nauczą jak zachować profesjonalizm i szacunek w każdej sytuacji.

FLOW Spółka z o.o.
ul. Dębowa 2 86-022 Strzelce Górne
NIP 554 296 65 81
REGON 380407247
KRS 0000734904
2023 CKW Flow - Wszelkie prawa zastrzeżone
envelopephone-handset