22 września 2015

CKW Flow w prasie

Jako eksperci w obszarach windykacji i zabezpieczania należności jesteśmy współautorami artykułów prasowych dotykających interesującej nasz działalności.

Można również nasze wypowiedzi znaleźć w prasie specjalistycznej, jako eksperckie komentarze do materiałów o tematyce windykacyjnej i pokrewnej.

wywiad


„Rynek zarządzania wierzytelnościami wystartował z początkiem lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Co jest oczywiście związane z przemianą ustrojową i dynamicznym rozwojem wolnego, nieregulowanego rynku. Zobowiązaniami w tamtych latach były przede wszystkim długi wielkich przedsiębiorstw państwowych, głównie z przemysłu ciężkiego. W związku z możliwością regulowania zobowiązań podatkowych wierzytelnościami wobec Skarbu Państwa – rozwinął się rynek handlu tymi długami. Po wejściu w życie w 1995 roku nowej ordynacji podatkowej nie było już takiej możliwości…

CKW Flow w prasie


 

„Pojęcie skutecznej windykacji zawsze kojarzy mi się z najwyższą starannością w podejmowaniu czynności związanych z dochodzeniem należności oraz dbałością o to, aby osoby podejmujące czynności miały najwyższe możliwe kompetencje w tym zakresie…

CKW Flow w peasie 2


 

Na początku warto szybko przypomnieć i uściślić czym właściwie jest kredyt kupiecki. Każda sprzedaż z terminem płatności owocuje w księgach rachunkowych sprzedawcy zaistnieniem należności od kupującego. Należności, które są wynikiem dokonanej czynności sprzedaży i są związane z udzieleniem terminu płatności kontrahentowi tworzą nam wartość udzielonego kredytu kupieckiego. Są więc to te należności, które nie są jeszcze wymagalne, a sprzedawca zgodził się na zapłatę w oznaczonym w przyszłości terminie. Teraz większość z czytających przedsiębiorców stwierdziło, że oni też udzielają kredytu kupieckiego, choć wcześniej o tym tak nie myśleli…

CKW Flow w prasie 3