Czy dłużnik nie zauważy, że ja używam w rozmowie struktur perswazyjnych?

Piętrzenie i maskowanie komunikatów perswazyjnych. Podsumowanie umiejętności stosowania implikacji, presupozycji, kasowników i pozostałych perswazyjnych struktur językowych wraz z wypracowaniem metody piętrzenia, która pozwala łatwiej oddziaływać na nieświadomą część umysłu odbiorcy komunikatów. Przećwiczenie najlepszych metod maskowania perswazji.  

Jak za pomocą kilku pytań zmienić przekonania dłużnika?

Meta model języka. Zapoznanie się z takimi elementami meta modelu jak: usuwanie, generalizowanie i zniekształcanie. Meta model pomaga w zmianie przekonań, a umiejętność zmiany przekonań często bywa kluczem do porozumienia się z dłużnikiem.  

Jakie są struktury językowe, które dają najsilniejszy efekt perswazyjny?

Perswazyjne struktury językowe. Uczestnicy szkolenia wspólnie zdefiniują najbardziej perswazyjne struktury lingwistyczne i przećwiczą w praktyce umiejętności posługiwania się nimi. Zagadnienie to podsumowuje wiedzę i kompetencje uczestników i systematyzuje nabyte już umiejętności negocjacyjne.  

Czy są jakieś zwroty, na które muszą zwracać szczególną uwagę?

Zwroty perswazyjne, oraz zwroty, których należy unikać. Uczestnicy poznają i przećwiczą struktury lingwistyczne, które powodują określone procesy emocjonalne i myślowe u rozmówców. Zwrócą uwagę na to, które zwroty są pomocne, a które sabotują nasze działania.  

Co zrobić jak dłużnik reaguje w sposób nerwowy, lub jak ja się zaczynam denerwować?

Zarządzanie emocjami w kontakcie windykacyjnym. Emocje w zależności od ich rodzaju mogą wspomagać lub sabotować perswazję. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak uspokajać emocje i jak emocje wpływają na podejmowanie decyzji. Warsztat definiujący typologię dłużników oraz definiujący najwłaściwsze kontrargumenty na wymówki i taktyki stosowane przez dłużników w trakcie negocjacji windykacyjnych.Ta część szkolenia zbudowana jest z warsztatu[…]