Czym wyróżnia się metodologia Flow Game Center?

Tworząc nasze reguły gier kierujemy się uaktywnianiem i utrzymywaniem wśród uczestników warsztatów stanu flow.

Mihály Csíkszentmihályi, amerykański psycholog węgierskiego pochodzenia, określił stan flow (w tłumaczeniu na polski – stan „przepływu, uskrzydlenia”), jako doświadczenie bycia maksymalnie zaangażowanym w wykonywane zajęcie.

Zaangażowanie to można rozpoznać po tym, jak uczestnicy warsztatów nie zauważają bodźców zewnętrznych niezwiązanych z toczącą się rozgrywką. Najważniejszymi warunkami osiągnięcia flow są:

  1. Jasność i akceptowalność wyznaczonych celów,
  2. Poziom trudności pozwalający na osiągnięcie rezultatu,
  3. Mierzalne rezultaty w postaci możliwości uzyskania odpowiedniej i dynamicznej informacji zwrotnej.

 

Was this answer helpful ? Yes / No