Dlaczego dłużnicy unikają odpowiedzialności i zachowują się często nieracjonalnie?

Analiza transakcyjna Erica Berne’a .
Uczestnicy szkolenia poznają zagadnienia związane z teorią gier Erica Berne’a oraz dowiedzą się jak
określone wypowiedzi wpływają na emocje rozmówców.

Was this answer helpful ? Yes / No