Dłużnicy często mają podobne taktyki, jak najlepiej odpowiadać na ich zagrania?

Najczęstsze gry dłużników – jak na nie odpowiadać.
Negocjatorzy wraz z trenerem wypracują zestaw najlepszych narzędzi negocjacyjnych,
które będą odpowiedzią na gry dłużników. Zagadnienie to integruje wszystkie poznane
wcześniej metody i tworzy na ich podstawie użyteczne strategie negocjacyjne.

 

Was this answer helpful ? Yes / No