Czy dłużnik nie zauważy, że ja używam w rozmowie struktur perswazyjnych?

Piętrzenie i maskowanie komunikatów perswazyjnych.
Podsumowanie umiejętności stosowania implikacji, presupozycji, kasowników i pozostałych
perswazyjnych struktur językowych wraz z wypracowaniem metody piętrzenia, która pozwala łatwiej
oddziaływać na nieświadomą część umysłu odbiorcy komunikatów. Przećwiczenie najlepszych metod
maskowania perswazji.

 

Was this answer helpful ? Yes / No