Czy gry i zabawy nie powodują, że zapominamy o merytorycznym podłożu projektów?

Nie, nie powodują.

Każde zagadnienie wprowadzane jest od podstaw. Poprzez nawiązanie do określonych źródeł, wyników badań i mechanizmów psychologii, socjologii, prawa a często również neurologii. Nasze doświadczenie zawodowe skonfrontowaliśmy z wynikami prac badaczy ludzkich zachowań i na tej podstawie stworzyliśmy najskuteczniejsze narzędzia i strategie w obszarze windykacji.

Zrozumienie przez uczestników zasad funkcjonowania danego mechanizmu jest kluczowe. Dopiero na tej podstawie wprowadzamy reguły rozgrywki, które stają się zrozumiałe dla wszystkich uczestników warsztatów i jednocześnie pozwalają osiągnąć założony.

Was this answer helpful ? Yes / No