Jak za pomocą kilku pytań zmienić przekonania dłużnika?

Meta model języka.
Zapoznanie się z takimi elementami meta modelu jak: usuwanie, generalizowanie i zniekształcanie.
Meta model pomaga w zmianie przekonań, a umiejętność zmiany przekonań często bywa kluczem
do porozumienia się z dłużnikiem.

 

Was this answer helpful ? Yes / No