Jak porozmawiać z dłużnikiem, aby to on sam stwierdził, że sam chce wpłacić?

Umysł świadomy – umysł nieświadomy.
Uczestnicy dowiedzą się na czym polega mechanizm komunikacji z częścią nieświadomą umysłu
dłużnika przy wykorzystaniu m.in.: zaprzeczeń, implikacji, presupozycji, łączników, kasowników,
trybu warunkowego, cytatów, anegdot, metafor, maskowania itd….

 

Was this answer helpful ? Yes / No