Czy są jakieś zwroty, na które muszą zwracać szczególną uwagę?

Zwroty perswazyjne, oraz zwroty, których należy unikać.
Uczestnicy poznają i przećwiczą struktury lingwistyczne, które powodują określone procesy
emocjonalne i myślowe u rozmówców. Zwrócą uwagę na to, które zwroty są pomocne, a które
sabotują nasze działania.

 

Was this answer helpful ? Yes / No