Jakie są struktury językowe, które dają najsilniejszy efekt perswazyjny?

Perswazyjne struktury językowe.
Uczestnicy szkolenia wspólnie zdefiniują najbardziej perswazyjne struktury lingwistyczne i przećwiczą
w praktyce umiejętności posługiwania się nimi. Zagadnienie to podsumowuje wiedzę i kompetencje
uczestników i systematyzuje nabyte już umiejętności negocjacyjne.

 

Was this answer helpful ? Yes / No