Co to jest grywalizacja?

Grywalizacja lub gamifikacja rozgościła się już na dobre m.in. w takich obszarach jak marketing, programy lojalnościowe, społeczne i rządowe. Przede wszystkim jednak sprawdza się wspaniale na szerokim polu edukacji, w szczególności podnoszenia kompetencji osób dorosłych.

grywalizacja - mGra

mGra – przykład grywalizacji mBanku

Na czym polega idea grywalizacji?
Wszystko sprowadza się do wykorzystywania mechanizmów znanych z gier po to by kształtować odpowiednie postawy, utrwalać umiejętności, modyfikować zachowania i przekonania, a w konsekwencji w sposób angażujący uczestników, osiągać określony cel. Możemy więc spotkać większość elementów dostępnych w grach, w tym system nagród, zdobywania wyższych poziomów i zwiększania poziomu zaawansowania. Mechanizmy te możemy już nawet odnaleźć w naszych rachunkach bankowych, gdzie poprzez grywalizację banki zachęcają nas do aktywniejszego korzystania ze swoich usług.

Termin ten został stworzony przez Pawła Tkaczyka w publikacji „Grywalizacja. Jak zastosować mechanizmy gier w działaniach marketingowych” w 2012 roku. Od tego czasu stał się powszechny w opisach m.in. metodologii realizowania szkoleń oraz innych projektów, które mają za cel wpłynąć na określone zmiany uczestników. Synonimy grywalizacji, które możemy spotkać to gamifikacja i jej polski odpowiednik gryfikacja. Oba terminy funkcjonowały wcześniej niż grywalizacja.

W oparciu o grywalizację swoje kursy budują wykładowcy amerykańskich uniwersytetów, na czele z Lee Sheldonem, który był pionierem w tej dyscyplinie w Indiana University. W Polsce Polskie Towarzystwo Badania Gier realizuje projekt badawczy na temat wprowadzania grywalizacji na gruncie szkolnictwa wyższego, we współpracy z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie.

Najważniejszym mechanizmem, który przenoszony jest na grunt edukacyjny i szkoleniowy wprost z gier to przede wszystkim rywalizacja. Uczestnicy samodzielnie lub zespołowo rywalizują, zdobywając określone punkty i wyższe poziomy zaawansowania. Idea współzawodnictwa towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów i jest jednym z głównych motywatorów rozwoju. Pierwsze gry planszowe pochodziły ze starożytnej Mezopotamii. W naszym przypadku gry są katalizatorem efektywnego przyswojenia nowych kompetencji.

Istotnym elementem grywalizacji jest uzyskanie efektu flow. Flow oznacza uczucie bycia całkowicie pochłoniętym przez wykonywane zadanie. Jest to ten moment, w którym przestajemy zauważać bodźce niezwiązane z naszym zadaniem i rzeczywistość poza zadaniem przestaje mieć znaczenie. Efekt ten został opisany przez Mihálya Csíkszentmihályi’ego wybitnego węgierskiego psychologa w jego najwybitniejszej publikacji „Przepływ”. Przepływ, czyli właśnie flow jest naszym znakiem firmowym i w naszej metodologii zwracamy uwagę na utrzymywanie oraz wspieranie tego efektu.

Przyswajanie nowych umiejętności oraz podnoszenie posiadanych już kompetencji na wyższy poziom okazuje się być efektywniejsze w sytuacji, gdy świadomość uczestników projektu skupia się przede wszystkim na rozgrywce tworząc taktykę w drodze do zwycięstwa. Korzystanie w najlepszy możliwy sposób w toczącej się rozgrywce z umiejętności ćwiczonych na warsztatach pozwala uczestnikom osiągnąć sukces w grze.

Elementy grywalizacji pozwalają każdemu uczestnikowi projektu szkoleniowego być aktywnym i angażują go w sposób, który nie byłby możliwy przy zachowaniu metodologii szkoleniowej opartej na wykładzie. Grywalizacja powoduje, że cel szkolenia realizowany jest efektywniej uaktywniając jednocześnie wspierające emocje.

Dowiedz się jak realizujemy metodologię grywalizacji w naszych projektach.