Grywalizacja na naszych warsztatach

Nasze warsztaty realizujemy z wykorzystaniem metodologi grywalizacji, która polega na przemodelowaniu wybranych zagadnień w taki sposób, aby spełniały założenia gry stąd pomysł na nazwę – Flow Game Center. Uczestnicy warsztatów samodzielnie lub zespołowo uczestniczą w rozgrywce, w której aby zdobywać punkty lub wyższe poziomy zaawansowania muszą wykazać się umiejętnym zastosowaniem kompetencji kształtowanych w trakcie zajęć.

FLOW GAME CENTER to metodologia realizacji warsztatów z wykorzystaniem grywalizacji oparta w najwyższym stopniu o wzbudzanie stanu flow.

Stan flow uczestników jest możliwy przy jednoczesnym spełnieniu następujących warunków:
1. Jasny, zrozumiały i zaakceptowany przez uczestników cel gry.
2. Pewność, że uczestnicy są w stanie wykonać postawione przed nimi zadania.
3. Reguły gry pozwalają na natychmiastową informację zwrotną do uczestników.

4 najważniejsze elementy projektowanych gier

♠ Cel – osiągnięcie założonego poziomu określonej kompetencji;
♣ Reguły gry – zasady rywalizacji bazujące na określonych przeszkodach i wyzwaniach dla uczestników;
♥ Aktywizacja – gra ma za zadanie zaktywizować wszystkich uczestników warsztatów;
♦ Stan Flow – scenariusz gry ma na celu wzbudzać emocje, które będą napędzały motywację uczestników.

Rozwiązania

W zależności od przyjętego scenariusza realizacji szkoleń i warsztatów wykorzystujemy dwa rozwiązania:
1. Gra wspierająca wytrenowanie określonej kompetencji:

grywalizacja

2. Gra wspierająca cały proces szkoleniowy trenująca grupę kompetencji:
grywalizacja
W tym przypadku realizowana jest jedna ogólna gra, a każde kolejne zagadnienie poszerza jej zakres.
Zdobywanie nowej wiedzy i nowych umiejętności możliwe jest po osiągnięciu określonego zaawansowania i punktów doświadczenia w toczącej się rozgrywce. Uczestnicy rozgrywki rozwijają w ten sposób swoje kompetencje, które pozwalają im szybciej osiągnąć zamierzony rezultat.

Metoda realizacji całych warsztatów w formie jednej gry wykorzystywana jest przede wszystkim w naszych projektach związanych z negocjacjami, perswazją i komunikacją z dłużnikami.

Na szkoleniach z aspektów prawnych windykacji wykorzystujemy model pierwszy, gdzie gry realizowane są jako element szybkiego przyswojenia określonej wiedzy. Realizowane są niezależnie od siebie. Najczęściej też nie ma interakcji pomiędzy poszczególnymi grami. Kształtowane są wtedy też różne zespoły uczestników.

Wszystkich zainteresowanych realizacją warsztatów z windykacji przy wykorzystaniu metodologii FLOW GAME CENTER zapraszamy do kontaktu.