4 marca 2015

Windykacja terenowa

windykacja terenowa

Windykacja terenowa to nie tylko umiejętność przeprowadzenia osobistego spotkania z dłużnikiem, ale również określone standardy zachowania oraz poszanowanie norm prawnych w tym zakresie.

Wszystkim negocjatorom spotykającym się osobiście z dłużnikami proponujemy autorskie projekty szkoleniowe i coachingowe z zakresu windykacji terenowej.

Nasze propozycje poprzedzone zostały kilkunastoma latami osobistej działalności w windykacji terenowej naszych trenerów oraz współpracą na tym polu z podmiotami bankowymi oraz firmami z branży windykacyjnej.

Każde szkolenie projektujemy indywidualnie zgodnie z potrzebami i zakresem kompetencji naszych klientów.

Projekty szkoleniowe dla obszaru windykacji terenowej łączą w sobie kompetencje z kilku płaszczyzn:

– komunikacja, negocjacje i perswazja werbalna,
– perswazja pozawerbalna,
– odczyt mikroekspresji twarzy i symptomów kłamstwa,
– aspekty prawne dochodzenia należności na drodze sądowej i egzekucyjnej,
– aspekty prawne związane z poszanowaniem miru domowego i ochroną danych osobowych oraz informacji wrażliwych.

Nasi trenerzy mają za sobą lata doświadczeń w windykacji terenowej, współpracując w tym zakresie z branżą bankową, ubezpieczeniową i farmaceutyczną.

Każde szkolenie zamknięte projektujemy na podstawie szczegółowej analizy potrzeb i specyfiki firmy klienta.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że realizacja zadań w terenie jest różna dla różnych branż i rodzajów należności.
Nasi trenerzy mają wieloletnie doświadczenie w pracy w terenie, m.in. dla form farmaceutycznych, banków i ubezpieczycieli.

windykacja terenowaKoszty szkolenia uzależnione są m.in. od miejsca szkolenia, ilości uczestników i terminów.
Posiadamy własne zaplecze szkoleniowe w postaci odpowiednio przygotowanej w sprzęt multimedialny sali, która mieście się w Warszawie przy ul. Grójeckiej 214.
Sala przewidziana jest maksymalnie na 14 osób.

Zapewniamy pełen catering wraz z lunchem serwowanym w sąsiadującej z nami restauracji.

Rekrutację realizuje podmiot:

 

Usługi Finansowe Skopowska Anna

tel. 690 049 403
email: a.skopowska@ckwflow.pl
Zapraszamy do kontaktu.

FB

Centrum Kompetencji Windykacyjnych FLOW
ul. Grójecka 214/81
02-387 Warszawa

tel. +48 22 354 69 69
email: kontakt@ckwflow.pl