8 lutego 2018

Wskaźniki KPI w windykacji

KPI czyli Kluczowe Wskaźniki Efektywności (ang. Key Performance Indicator) to zestaw konkretnych mierników pozwalających ocenić jakość i efektywność procesów, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na przyszły wynik działalności. Według KPI Institute, KPI to wybrane wskaźniki, które służą do komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa. Stanowią narzędzie do podejmowania decyzji. KPI mają zapewnić osobom zarządzającym transparentność gromadzonych danych, koncentrację na kluczowych informacjach oraz pomóc udoskonalać procesy.

KPI w windykacjiAktywność przedsiębiorstwa można określić jako szereg procesów. Proces windykacyjny składa się z określonej ilości ilości aktywności i mechanizmów. Mechanizmy te mogą w danym momencie być w różnych fazach rozwoju. Wskaźniki KPI dostarczają wymiernych danych o jakości, poziomie rozwoju, optymalności i przede wszystkim aktualnej efektywności określonego procesu lub mechanizmu windykacyjnego.

Opracowaliśmy zestaw kilkudziesięciu wskaźników KPI w windykacji, które mierzą większość aktywności na polu dochodzenia należności pieniężnych. Poszczególne wskaźniki pozwalają pozyskać dane nt. poziomu i jakości funkcjonowania zarówno procesu jak również osób realizujących proces od strony operacyjnej.

Standaryzacja przy definiowaniu wskaźników KPI pozwala osiągnąć transparentność wyników. Wskaźniki KPI wyrażone w ujednoliconej formie dają pewność ich konsekwentnego stosowania. Wprowadzenie standardów pozwala wdrożyć w firmie odpowiednią bibliotekę KPI, a to przekłada się na zbudowanie odpowiedniego systemu. System może funkcjonować długookresowo, niezależnie od czynnika ludzkiego, który jest zaangażowanego w zbieranie i przetwarzanie informacji.

Proponujemy wsparcie przy konstrukcji biblioteki wskaźników KPI w windykacji. Bibliotekę wskaźników budujemy w oparciu o następujące zasady:

  1. Wskaźniki KPI muszą być powiązane ze strategią firmy,
  2. Wskaźniki KPI muszą dostarczać odpowiedzi na najważniejsze pytania związane z funkcjonującymi procesami windykacyjnymi,
  3. Wskaźniki KPI muszą dostarczać firmie narzędzi do dalszego podnoszenia efektywności mierzonego procesu windykacyjnego.

Wdrożenie biblioteki wskaźników KPI jest możliwe przy założeniu, że zaczęły funkcjonować procesy, które można mierzyć i analizować. Proponujemy naszym klientom współpracę przy budowaniu optymalnych i efektywnych procesów opartych o automatyzację i standaryzację mechanizmów windykacyjnych.